استاندارد ملی ایران   CE   Iso 9001   Iso 14001   بیمه کارآفرین 

صادرات

: گروه تولیدی ایزوگام ایران، صادر کننده به کشور های همسایه ایران و حاشیه خلیج فارس
... پاکستان - آذربایجان - عراق - ارمنستان -امارات - ترکمنستان -تاجیکستان -ترکیــه - افغانستان و